AI LOVE YOU (2022) เอไอหัวใจโอเวอร์โหลด

ตัวอย่างหนัง : AI LOVE YOU (2022) เอไอหัวใจโอเวอร์โหลด

ปีที่ฉาย : เสียง : เสียงไทย + Sound Track ดูหนังออนไลน์ 2021 /10

AI LOVE YOU (2022) เอไอหัวใจโอเวอร์โหลด

เรื่องราวความรักสมัยใหม่ที่ตั้งขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่อาคาร AI ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกของมนุษย์ เนื่องจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ มันจึงตกหลุมรักสาวจริง หลบหนีเข้าไปในร่างของชายแท้ และพยายามเอาชนะใจเธอ

A modern love story set in the near future where an AI building is powered by human feelings. Due to a software glitch, it falls in love with a real girl, escapes the building into the body of a real man, and tries to win her affections.

ติดตามแฟนเพจได้ที่
Younghappy ดูหนังออนไลน์

AI LOVE YOU (2022) เอไอหัวใจโอเวอร์โหลด

เรื่องราวความรักสมัยใหม่ที่ตั้งขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่อาคาร AI ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกของมนุษย์ เนื่องจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ มันจึงตกหลุมรักสาวจริง หลบหนีเข้าไปในร่างของชายแท้ และพยายามเอาชนะใจเธอ

A modern love story set in the near future where an AI building is powered by human feelings. Due to a software glitch, it falls in love with a real girl, escapes the building into the body of a real man, and tries to win her affections.

ติดตามแฟนเพจได้ที่
Younghappy ดูหนังออนไลน์

×