Bartkowiak (2021) บาร์ตโคเวียก แค้นนักสู้

ตัวอย่างหนัง : Bartkowiak (2021) บาร์ตโคเวียก แค้นนักสู้

ปีที่ฉาย : เสียง : เสียงไทย + Sound Track ดูหนังออนไลน์ 2021 /10

Bartkowiak (2021) บาร์ตโคเวียก แค้นนักสู้

หลังจากที่พี่ชายของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ นักสู้ MMA ที่อับอายขายหน้าเข้ายึดไนท์คลับของครอบครัว และในไม่ช้าก็รู้ว่าการตายของพี่น้องของเขาไม่ใช่อุบัติเหตุ

After his brother dies in a car crash, a disgraced MMA fighter takes over the family nightclub and soon learns his sibling’s death wasn’t an accident.

ติดตามแฟนเพจได้ที่
Younghappy ดูหนังออนไลน์

Bartkowiak (2021) บาร์ตโคเวียก แค้นนักสู้

หลังจากที่พี่ชายของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ นักสู้ MMA ที่อับอายขายหน้าเข้ายึดไนท์คลับของครอบครัว และในไม่ช้าก็รู้ว่าการตายของพี่น้องของเขาไม่ใช่อุบัติเหตุ

After his brother dies in a car crash, a disgraced MMA fighter takes over the family nightclub and soon learns his sibling’s death wasn’t an accident.

ติดตามแฟนเพจได้ที่
Younghappy ดูหนังออนไลน์

×