Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย

ตัวอย่างหนัง : Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย

ปีที่ฉาย : เสียง : เสียงไทย + Sound Track ดูหนังออนไลน์ 2021 /10

Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย

หลังจากพยายามหลอกล่อให้ใครซักคนโชคไม่ดีเพื่อชนะการแข่งขันในที่ทำงาน นักการตลาดทางโทรศัพท์ที่มีความสามารถพิเศษจะค้นหาคำตอบว่าเขาจะสามารถบอกทางออกจากสถานการณ์ตัวประกันที่ชีวิตของเขาต้องเผชิญหรือไม่

ติดตามแฟนเพจได้ที่
Younghappy ดูหนังออนไลน์

Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย

หลังจากพยายามหลอกล่อให้ใครซักคนโชคไม่ดีเพื่อชนะการแข่งขันในที่ทำงาน นักการตลาดทางโทรศัพท์ที่มีความสามารถพิเศษจะค้นหาคำตอบว่าเขาจะสามารถบอกทางออกจากสถานการณ์ตัวประกันที่ชีวิตของเขาต้องเผชิญหรือไม่

ติดตามแฟนเพจได้ที่
Younghappy ดูหนังออนไลน์

×