No One Gets Out Alive (2021) ห้องเช่าขังตาย

ตัวอย่างหนัง : No One Gets Out Alive (2021) ห้องเช่าขังตาย

ปีที่ฉาย : เสียง : เสียงไทย + Sound Track ดูหนังออนไลน์ 2021 /10

No One Gets Out Alive (2021) ห้องเช่าขังตาย

ผู้อพยพเพื่อค้นหาความฝันแบบอเมริกันซึ่งหลังจากถูกบังคับให้ต้องอยู่ในหอพักนักเรียนพบว่าตัวเองอยู่ใน
ฝันร้ายที่เธอไม่สามารถหลบหนีได้

An immigrant in search of the American dream who, after being forced to take a room in a boarding house, finds herself in a nightmare she can’t escape.

ติดตามแฟนเพจได้ที่
Younghappy ดูหนังออนไลน์

No One Gets Out Alive (2021) ห้องเช่าขังตาย

ผู้อพยพเพื่อค้นหาความฝันแบบอเมริกันซึ่งหลังจากถูกบังคับให้ต้องอยู่ในหอพักนักเรียนพบว่าตัวเองอยู่ใน
ฝันร้ายที่เธอไม่สามารถหลบหนีได้

An immigrant in search of the American dream who, after being forced to take a room in a boarding house, finds herself in a nightmare she can’t escape.

ติดตามแฟนเพจได้ที่
Younghappy ดูหนังออนไลน์

×